کاملی‌ گر خاک‌ گردد زر شود
32 بازدید
محل نشر: پیام یاسین سال 86
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی